De discussie over grensoverschrijdend gedrag die op gang kwam na berichtgeving over bijvoorbeeld The Voice en DWDD heeft het werk van vertrouwenspersonen in de spotlights gezet. Op de werkvloer is er meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenspersonen krijgen meer meldingen. Een mooie ontwikkeling, maar wel één die aandacht vraagt waar het gaat om het borgen van kwaliteit, deskundigheid en onafhankelijkheid. Zowel Inge te Brake (voorzitter Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen, LVV) als regeringscommissaris als Mariëtte Hamer onderschrijven hierbij het belang van de inzet van een deskundig en gecertificeerd vertrouwenspersoon.

Opleiden en certificeren
De LVV pleit voor inzet van deskundige vertrouwenspersonen. Onder deskundig verstaat de LVV een intern of extern vertrouwenspersoon die een geaccrediteerde opleiding heeft doorlopen én gecertificeerd is. Dat betekent dus ook dat vertrouwenspersonen bij- en nascholing volgen, intervisiegesprekken voeren met collega-vertrouwenspersonen en extra activiteiten ondernemen om de kwaliteit van de vertrouwenspersoon te waarborgen.”

Inge te Brake: “Een ondeskundig iemand kan, met alle goede bedoelingen, iemand die al beschadigd is door grensoverschrijdend gedrag, nog meer schade berokken. Om (extra) schade door onkunde te voorkomen is het belangrijk dat bedrijven met een vertrouwenspersoon in zee gaan. Een vertrouwenspersoon die de juiste (geaccrediteerde) opleiding heeft gevolgd, gecertificeerd én geregistreerd is en daarbij zorgdraagt voor bij- en nascholing en intervisie”.

Post a comment

Your email address will not be published.

vier × vijf =

Gerelateerde berichten