Een vertrouwenspersoon op het werk voor seksuele intimidatie is een stap voorwaarts. Maar het is geen klus erbij voor een personeelsfunctionaris: echte onafhankelijkheid en een opleiding zijn een eerste vereiste, kopte Volkskrant op 29 september 2022.

Moet daarom een vertrouwenspersoon extern zijn?
Wij zijn van mening dat een externe vertrouwenspersoon volledig onafhankelijk is van
de dagelijkse operationele gang van zaken binnen het bedrijf. Maar uiteraard zijn er ook varianten mogelijk om zowel interne als externe vertrouwenspersonen te hebben.
Onafhankelijkheid is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat werknemers zich veilig voelen bij het delen van hun ervaringen en zorgen. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat de vertrouwenspersoon hun belangen voorop stelt en hen niet beïnvloedt door andere bedrijfsbelangen.

Het vereist diepgaande kennis van het onderwerp, vaardigheden op het gebied van communicatie en begeleiding, en bewustzijn van de juridische en ethische aspecten die gepaard gaan met het behandelen van dergelijke delicate kwesties. Het inzetten van een vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie op het werk is dus een positieve stap voorwaarts, maar het vereist echte onafhankelijkheid en een grondige opleiding om de noodzakelijke impact te hebben. Door deze factoren serieus te nemen, kunnen bedrijven een veilige omgeving creëren waarin werknemers zich gesteund voelen en seksuele intimidatie effectief wordt aangepakt.

Post a comment

Your email address will not be published.

achttien − twee =

Gerelateerde berichten