Haagsch Recherchebureau en Vertrouwenspersoon voor MKB bundelen krachten voor een veilige en open bedrijfscultuur

 

DEN HAAG – In het bedrijfsleven is integriteit meer dan ooit onderwerp van gesprek. Schendingen op het gebied van vertrouwen en integriteit binnen organisaties zijn geen zeldzaamheid, resulterend in schade die verder gaat dan enkel financieel verlies. Het herstellen van vertrouwen en waarborgen van transparantie vereist een proactieve en grondige aanpak. Haagsch Recherchebureau brengt expertise van bedrijfsrecherche- en fraudeonderzoek in, terwijl het netwerk van Vertrouwenspersonen voor MKB een laagdrempelige toegang biedt tot onafhankelijke vertrouwenspersonen uit het bedrijfsleven en preventieve bewustwordingssessies.

 

In het hedendaagse bedrijfsklimaat is de behoefte aan integriteit en transparantie belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd worstelen veel mkb-bedrijven met het implementeren van effectieve strategieën om integriteitskwesties adequaat aan te pakken, zoals recent naar voren kwam in de positionpaper Integriteitsbevordering in het MKB (Huis van Klokkenluiders, 15 december 2023). Hierin wordt benadrukt dat grote organisaties eigen compliance officers en integriteitsmanagers in dienst hebben, terwijl in het MKB vaak de ondernemer het zelf is, die dat erbij doet. Het is dan ook begrijpelijk dat MKB nog niet altijd zo ver is. Het is geen kwestie van niet willen, maar vooral het gebrek aan tijd, of niet weten waar te beginnen. Ook zie je dat in het MKB onafhankelijkheid veel lastiger is, immers zijn de organisaties compacter, en is er een sfeer van ons kent ons.

Hier komt Haagsch Recherchebureau om de hoek kijken, met een samenwerking die het landschap van bedrijfsintegriteit gaat veranderen. Haagsch Recherchebureau, een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in bedrijfsrecherche, fraude- en integriteitsvraagstukken, is een strategische samenwerking aangegaan met Vertrouwenspersoon voor MKB, een onderscheidende partner, op het gebied van vertrouwenskwesties binnen het bedrijfsleven.

“Investeer in het erkennen en begrijpen
van emoties binnen je organisatie,
daarmee investeer je in groei.
Zonder een solide vertrouwelijke basis is
er een beperkte voedingsbodem voor zakelijk succes.
Geef je medewerkers ruimte om te ventileren en hun
gedachten te structureren.”

Angelique de Vogel, directeur Vertrouwenspersoon voor MKB

 

Angelique de Vogel, directeur Vertrouwenspersoon voor MKB, heeft zelf jarenlang gewerkt in diverse directie en managementposities. Zij zag dat de behoefte aan externe, goed gekwalificeerde mensen nodig is, die ook de taal van het bedrijfsleven spreken. Mensen die zelf forse meters hebben gemaakt in allerlei posities en bedrijfsdynamiek van binnenuit begrijpen. Een landelijke aanpak zodat ze zoveel mogelijk bedrijven kan helpen.

 

Oprichter Haagsch Recherchebureau, Jan-Paul Kreukniet,
benadrukt de impact van deze samenwerking: “Bij het
Haagsch Recherchebureau geloven we dat de sleutel
tot een succesvolle onderneming ligt in de basis van integriteit
en vertrouwen. Onze samenwerking met
Vertrouwenspersoon voor MKB is een stap richting
transparantere, integere bedrijfsvoering waarbij
elk lid van de organisatie zich gehoord en gewaardeerd voelt.”

 

Met deze samenwerking kunnen we voorafgaand, tijdens en na afloop van een recherche onderzoek, directeuren, managers en medewerkers de ruimte geven om hun emoties en gedachten te ventileren bij een onafhankelijke vertrouwenspersonen met een achtergrond in het bedrijfsleven. De vertrouwenspersonen hebben allen zelf forse meters gemaakt in diverse rollen en branches, zowel voor nationale als internationale werkomgevingen en begrijpen daarom als geen ander de dynamiek binnen bedrijfsculturen. Hierdoor wordt het door ons verrichte onafhankelijke recherche onderzoek minder snel beïnvloed en krijgen emoties – die heel begrijpelijk zijn -, de benodigde professionele aandacht, geheel anoniem. Want ondanks dat Haagsch Recherchebureau en Vertrouwenspersoon voor MKB samenwerken, worden persoonlijke gegevens over en weer niet met elkaar gedeeld.

 

Deze samenwerking wijst op een belangrijke verschuiving in hoe bedrijven de risico’s van integriteitsschendingen benaderen en behandelen. De beste verdediging tegen fraude en onethisch gedrag is de opbouw van een bedrijfscultuur waarin openheid, vertrouwen en integriteit centraal staan. Met de alliantie tussen Haagsch Recherchebureau en Vertrouwenspersonen Voor MKB wordt een nieuw hoofdstuk ingeluid, en dragen ze beide vanuit hun eigen expertise bij aan een veilige en vertrouwde werkomgeving in Nederland.

 

 

Post a comment

Your email address will not be published.

negentien − 16 =

Gerelateerde berichten